Olika Elavtal

På den svenska marknaden finns det i dag tre olika alternativ av elavtal, med vissa variationer. Elavtal med fast-, rörligt- eller spot-pris, där elavtal med spotpris har blivit det mest populära. Detta beror främst på de ökade priserna på elmarknaden.

På denna sidan kan du läsa mer om de olika elavtalen för att hjälpa dig att hitta det billigaste som passar dig bäst.

På den svenska marknaden finns det i dag tre olika alternativ av elavtal, med vissa variationer. Elavtal med fast-, rörligt- eller spot-pris, där elavtal med spotpris har blivit det mest populära. Detta beror främst på de ökade priserna på elmarknaden.

På denna sidan kan du läsa mer om de olika elavtalen för att hjälpa dig att hitta det billigaste som passar dig bäst.

Fortum logotyp
5/5

Elpris

1.24 kr/kWh

Årsavgift

420 kr

Påslag

0.074 kr/kWh

Ingen årsavgift första året

Erbjuder ofta student- & seniorrabatter

273 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Skellefteå Kraft logotyp
4.5/5

Elpris

1.25 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.06 kr/kWh

100% förnybar el

Ingen årsavgift första nio månaderna

El till inköpspris i 9 månader

275 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Telge Energi Logotyp
4.3/5

Elpris

1.26 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.05 kr/kWh

Ingen årsavgift första året

Miljövänlig el

273 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi Logotyp
4.3/5

Elpris

Se aktuellt pris på hemsidan

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.01 kr/kWh

500 kr rabatt på elen under första året

Endast 1 öre/kWh i påslag

Bonustimmen ger dig en timmes gratis el per dag

282 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Kärnfull Energi logotyp
4/5

Elpris

1.35 kr/kWh

Årsavgift

468 kr

Påslag

0.07 kr/kWh

100% fossilfri el

El till inköpspris

283 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Greenely logotyp
3.3/5

Elpris

1.39 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

Inga påslag

All el från förnybara källor

Inga påslag

297 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Gävle Energi logotyp
2/5

Elpris

1.42 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

Se hemsida

318 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

  Vänligen notera:

 • Priserna som visas i prisjämförelsen är snittpriser på rörligt, löpande elavtal bland elbolag som erbjuder detta, annars presenteras spotpris.
 • Prisuppgifterna är hämtade från Energimarknadsinspektionen och berör elområde 3.
 • Elpriserna är enbart uppskattade priser som varierar beroende på var du bor i landet och när på dygnet du konsumerar din elektricitet, besök respektive elbolags webbplats för att få mer exakta prisuppgift.
 • Alla priser inkluderar moms.
Skellefteå Kraft logotyp
5/5

Elpris

1.09 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.06 kr/kWh

100% förnybar el

Ingen årsavgift första nio månaderna

El till inköpspris i 9 månader

395 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Fortum logotyp
4.5/5

Elpris

1.11 kr/kWh

Årsavgift

420 kr

Påslag

0.074 kr/kWh

Ingen årsavgift första året

Erbjuder ofta student- & seniorrabatter

395 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Telge Energi Logotyp
4.3/5

Elpris

1.15 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.05 kr/kWh

Ingen årsavgift första året

Miljövänlig el

399 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Kärnfull Energi logotyp
4.1/5

Elpris

1.22 kr/kWh

Årsavgift

468 kr

Påslag

0.07 kr/kWh

100% fossilfri el

El till inköpspris

409 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi Logotyp
4/5

Elpris

Se aktuellt pris på hemsidan

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.01 kr/kWh

500 kr rabatt på elen under första året

Endast 1 öre/kWh i påslag

Bonustimmen ger dig en timmes gratis el per dag

418 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Greenely logotyp
3.3/5

Elpris

1.32 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

Inga påslag

All el från förnybara källor

Inga påslag

422 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Gävle Energi logotyp
2/5

Elpris

1.36 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

Se hemsida

431 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

  Vänligen notera:

 • Priserna som visas i prisjämförelsen är snittpriser på rörligt, löpande elavtal bland elbolag som erbjuder detta, annars presenteras spotpris.
 • Prisexempel gäller radhus som ej är uppvärmda med el.
 • Prisuppgifterna är hämtade från Energimarknadsinspektionen och berör elområde 3.
 • Elpriserna är enbart uppskattade priser som varierar beroende på var du bor i landet och när på dygnet du konsumerar din elektricitet, besök respektive elbolags webbplats för att få mer exakta prisuppgift.
 • Alla priser inkluderar moms.
Fortum logotyp
4.3/5

Elpris

0.88 kr/kWh

Årsavgift

420 kr

Påslag

0.074 kr/kWh

Ingen årsavgift första året

Erbjuder ofta student- & seniorrabatter

1 589 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Skellefteå Kraft logotyp
4.5/5

Elpris

0.91 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.06 kr/kWh

100% förnybar el

Ingen årsavgift första nio månaderna

El till inköpspris i 9 månader

1 606 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Telge Energi Logotyp
4/5

Elpris

0.95 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.05 kr/kWh

Ingen årsavgift första året

Miljövänlig el

1 612 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Greenely logotyp
3.7/5

Elpris

1.01 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

Inga påslag

All el från förnybara källor

Inga påslag

1 708 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi Logotyp
5/5

Elpris

Se aktuellt pris på hemsidan

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.01 kr/kWh

500 kr rabatt på elen under första året

Endast 1 öre/kWh i påslag

Bonustimmen ger dig en timmes gratis el per dag

1 718 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Kärnfull Energi logotyp
3/5

Elpris

1.13 kr/kWh

Årsavgift

468 kr

Påslag

0.07 kr/kWh

100% fossilfri el

El till inköpspris

1 734 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Gävle Energi logotyp
2/5

Elpris

1.23 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

Se hemsida

1 755 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

  Vänligen notera:

 • Priserna som visas i prisjämförelsen är snittpriser på rörligt, löpande elavtal bland elbolag som erbjuder detta, annars presenteras spotpris.
 • Prisexempel gäller villa som ej är uppvärmda med el.
 • Prisuppgifterna är hämtade från Energimarknadsinspektionen och berör elområde 3.
 • Elpriserna är enbart uppskattade priser som varierar beroende på var du bor i landet och när på dygnet du konsumerar din elektricitet, besök respektive elbolags webbplats för att få mer exakta prisuppgift.
 • Alla priser inkluderar moms.

Typer av elavtal

Elavtal med fast elpris: Elavtal med fast elpris innebär att du betalar ett fast belopp per kWh som du förbrukar. Beloppet kommer att sättas när du tecknar ett elavtal med leverantören, priset per enhet ändras inte under avtalets löptid (normalt 12–24 månader).

Det betyder att du aldrig kommer att debiteras mer, även om elpriserna stiger. Nackdelen är att du kommer att betala samma summa även om priserna skulle sjunka och du kommer även vara bunden till avtalet som kommer att ha en brytkostnad om du skulle vilja byta elbolag.

Elavtal med spotpris: Med spotpris kan din månadskostnad variera. Din kostnad per förbrukad kWh beror på hur efterfrågan på el på hela marknaden ser ut för tillfället. Utbud och efterfrågan förändras ständigt under hela året, och med ett spotprisavtal kommer din månadsräkning att göra detsamma.

Det är det nuvarande elpriset på elbörsen som bestämmer kostnaden för förbrukning av el i ditt hem varje dag. Det aktuella elpriset beror på tillgång och efterfrågan på el den aktuella dagen. Utbudssidan av ekvationen påverkas av hur mycket elproduktion som sker i landet och hur mycket el som importeras från utlandet. Efterfrågan på el beror på användarnas förbrukning och hur mycket som exporteras från Sverige till utlandet. Eftersom efterfrågan på el vanligtvis skiljer sig mycket mellan vinter och sommar, måste man räkna med en förändring av elpriserna mellan årstiderna. Efterfrågan på el är naturligtvis högre på vintern eftersom mycket av svensk el används för att värma kalla hem, därför stiger elpriserna. Under sommaren är det varmare ute och då minskar normalt efterfrågan på el och därmed även spotpriset på el, elpriset är alltså billigare på sommaren.

Statistiskt sett har det visat sig att det blir billigare med ett spotprisavtal i längden, men du måste räkna med risken du tar att ibland kunna få en dyrare faktura under vinterhalvåret.

Elavtal med rörligt elpris: Ett elavtal med rörligt pris är det vanligaste alternativet i Sverige, ett rörligt elpris i standardutförande varierar i relation till marknadspriserna. Det betyder att din årliga räkning kan vara svår att förutsäga och en kraftig stigning i elpriserna kan bli dyr. I likhet med spotpriser erbjuder överlag ett rörligt elavtal billigare el under sommarhalvåret.

Den positiva aspekten av ett elavtal med rörligt elpris är att du sällan är bunden till ett avtal, det finns således inga brytkostnader.

Sammanfattning

 • Elavtal med fast elpris innebär att du får ett fast pris för varje kWh som du förbrukar under hela avtalstiden.

Fördelar: Du vet alltid vad du betalar för varje kWh. När priset stiger över ditt satta pris sparar du pengar jämfört med kund som har ett rörligt elavtal.

Nackdelar: Du riskerar att betala ett högre elpris jämfört med andra kunder under perioder när elpriset går ner.

 • Elavtal med spotpris innebär att du betalar exakt det priset som elen kostar vid det tillfället som du konsumerar det.

Fördelar: Du som vill försäkra dig om att du betalar så lite som möjligt för din el kan spara pengar på att teckna ett elavtal med spotpris. Då elen överlag är billigare på dagtid och framförallt nätter, (när få andra konsumerar el), kan det vara klokt för riktiga ”prisjagare” att konsumera större delen av sin el under denna tiden på dagen.

Nackdelar: I likhet med elavtal med rörligt pris riskerar du att betala mer för din el än vad du behöver, framförallt om du konsumerar större delen av din el under perioder när andra också konsumerar större delen av sin el.

 • Elavtal med rörligt elpris innebär att du betalar det genomsnittliga priset som gäller på elmarknaden när du konsumerar din el.

Fördelar: Under sommarhalvåret brukar elpriset vara betydligt billigare jämfört med vinterhalvåret, du med rörligt elpris kan således få ett billigare elpris på sommaren jämfört med en som har tecknat ett fast elpris.

Nackdelar: Då konsumtionen av el är högre och produktionen lägre, på vinterhalvåret, innebär det att ett rörligt elpris oftast är dyrare än ett fast elpris under vinterhalvåret.