Så bestäms elpriset

Sverige har ingen egen elbörs, man verkar på den gemensamma nordeuropeiska kraftmarknaden. Det innebär att vi samarbetar med Danmark, Norge, Finland och Estland om el. Dessutom är en del av elproduktionen också integrerad med länder som Tyskland, Polen och Nederländerna.

Sverige har ingen egen elbörs, man verkar på den gemensamma nordeuropeiska kraftmarknaden. Det innebär att vi samarbetar med Danmark, Norge, Finland och Estland om el. Dessutom är en del av elproduktionen också integrerad med länder som Tyskland, Polen och Nederländerna.

Fortum logotyp
5/5

Elpris

1.24 kr/kWh

Årsavgift

420 kr

Påslag

0.074 kr/kWh

Ingen årsavgift första året

Erbjuder ofta student- & seniorrabatter

273 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Skellefteå Kraft logotyp
4.5/5

Elpris

1.25 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.06 kr/kWh

100% förnybar el

Ingen årsavgift första nio månaderna

El till inköpspris i 9 månader

275 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Telge Energi Logotyp
4.3/5

Elpris

1.26 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.05 kr/kWh

Ingen årsavgift första året

Miljövänlig el

273 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi Logotyp
4.3/5

Elpris

Se aktuellt pris på hemsidan

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.01 kr/kWh

500 kr rabatt på elen under första året

Endast 1 öre/kWh i påslag

Bonustimmen ger dig en timmes gratis el per dag

282 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Kärnfull Energi logotyp
4/5

Elpris

1.35 kr/kWh

Årsavgift

468 kr

Påslag

0.07 kr/kWh

100% fossilfri el

El till inköpspris

283 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Greenely logotyp
3.3/5

Elpris

1.39 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

Inga påslag

All el från förnybara källor

Inga påslag

297 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Gävle Energi logotyp
2/5

Elpris

1.42 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

Se hemsida

318 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

  Vänligen notera:

 • Priserna som visas i prisjämförelsen är snittpriser på rörligt, löpande elavtal bland elbolag som erbjuder detta, annars presenteras spotpris.
 • Prisuppgifterna är hämtade från Energimarknadsinspektionen och berör elområde 3.
 • Elpriserna är enbart uppskattade priser som varierar beroende på var du bor i landet och när på dygnet du konsumerar din elektricitet, besök respektive elbolags webbplats för att få mer exakta prisuppgift.
 • Alla priser inkluderar moms.
Skellefteå Kraft logotyp
5/5

Elpris

1.09 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.06 kr/kWh

100% förnybar el

Ingen årsavgift första nio månaderna

El till inköpspris i 9 månader

395 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Fortum logotyp
4.5/5

Elpris

1.11 kr/kWh

Årsavgift

420 kr

Påslag

0.074 kr/kWh

Ingen årsavgift första året

Erbjuder ofta student- & seniorrabatter

395 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Telge Energi Logotyp
4.3/5

Elpris

1.15 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.05 kr/kWh

Ingen årsavgift första året

Miljövänlig el

399 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Kärnfull Energi logotyp
4.1/5

Elpris

1.22 kr/kWh

Årsavgift

468 kr

Påslag

0.07 kr/kWh

100% fossilfri el

El till inköpspris

409 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi Logotyp
4/5

Elpris

Se aktuellt pris på hemsidan

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.01 kr/kWh

500 kr rabatt på elen under första året

Endast 1 öre/kWh i påslag

Bonustimmen ger dig en timmes gratis el per dag

418 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Greenely logotyp
3.3/5

Elpris

1.32 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

Inga påslag

All el från förnybara källor

Inga påslag

422 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Gävle Energi logotyp
2/5

Elpris

1.36 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

Se hemsida

431 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

  Vänligen notera:

 • Priserna som visas i prisjämförelsen är snittpriser på rörligt, löpande elavtal bland elbolag som erbjuder detta, annars presenteras spotpris.
 • Prisexempel gäller radhus som ej är uppvärmda med el.
 • Prisuppgifterna är hämtade från Energimarknadsinspektionen och berör elområde 3.
 • Elpriserna är enbart uppskattade priser som varierar beroende på var du bor i landet och när på dygnet du konsumerar din elektricitet, besök respektive elbolags webbplats för att få mer exakta prisuppgift.
 • Alla priser inkluderar moms.
Fortum logotyp
4.3/5

Elpris

0.88 kr/kWh

Årsavgift

420 kr

Påslag

0.074 kr/kWh

Ingen årsavgift första året

Erbjuder ofta student- & seniorrabatter

1 589 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Skellefteå Kraft logotyp
4.5/5

Elpris

0.91 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.06 kr/kWh

100% förnybar el

Ingen årsavgift första nio månaderna

El till inköpspris i 9 månader

1 606 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Telge Energi Logotyp
4/5

Elpris

0.95 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.05 kr/kWh

Ingen årsavgift första året

Miljövänlig el

1 612 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Greenely logotyp
3.7/5

Elpris

1.01 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

Inga påslag

All el från förnybara källor

Inga påslag

1 708 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi Logotyp
5/5

Elpris

Se aktuellt pris på hemsidan

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.01 kr/kWh

500 kr rabatt på elen under första året

Endast 1 öre/kWh i påslag

Bonustimmen ger dig en timmes gratis el per dag

1 718 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Kärnfull Energi logotyp
3/5

Elpris

1.13 kr/kWh

Årsavgift

468 kr

Påslag

0.07 kr/kWh

100% fossilfri el

El till inköpspris

1 734 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Gävle Energi logotyp
2/5

Elpris

1.23 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

Se hemsida

1 755 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

  Vänligen notera:

 • Priserna som visas i prisjämförelsen är snittpriser på rörligt, löpande elavtal bland elbolag som erbjuder detta, annars presenteras spotpris.
 • Prisexempel gäller villa som ej är uppvärmda med el.
 • Prisuppgifterna är hämtade från Energimarknadsinspektionen och berör elområde 3.
 • Elpriserna är enbart uppskattade priser som varierar beroende på var du bor i landet och när på dygnet du konsumerar din elektricitet, besök respektive elbolags webbplats för att få mer exakta prisuppgift.
 • Alla priser inkluderar moms.

Så här bestäms det aktuella elpriset

Graf över Nord Pol

Elpriset bestäms på Nord Pool

Priserna på den nordiska marknaden fastställs på Nord Pools elbörs. Företaget ägs av Svenska Kraftnät – som även förvaltar kraftnätet i Sverige – och liknande företag i de andra partnerländerna. Nord Pool ansvarar också för att reglera marknaden.

Svenska elpriser bestäms av utbud och efterfrågan på el. Utbudssidan påverkas av den kraftproduktion som äger rum i vårt land, liksom den el vi importerar via kraftmarknaden. Efterfrågan påverkas i sin tur av konsumenternas elförbrukning och mängden el vi exporterar utomlands. Marknaden påverkas också av underhållsarbete, kablarnas kvalitet och flaskhalsar i nätet.

Säljer el där priset är högst

När el-överföringsnätet tillåter det flyttas kraften från lågpris- till högprisområden. Detta för att företagen vill sälja elen i området som erbjuder det högsta priset. Därför är spotpriset nästan exakt detsamma i hela Norden, i de perioder när strömmen lätt kan flyttas mellan områdena.

Om priset varierar rejält mellan länderna handlar det ofta om att respektive land har olika skatter och avgifter på el, vilket påverkar det slutliga priset som konsumenterna betalar.

Även om det brukade vara så att du fick billig el när kraftproduktionen i Sverige var stor, finns det nu många andra faktorer som också påverkar priset.

Vi har haft år med perioder av kraftig nederbörd som innebar att veckopriset på el var nere på rekordlåga 5 öre per kwh. Detta kan dessvärre inte hända längre eftersom elbolagen i stället säljer elen till ett högre pris i de områden där efterfrågan är större.

Priset justeras varje dag

Varje morgon får Nord Pool information om hur mycket el som ska överföras mellan de olika områdena på kraftmarknaden.

Elproducenterna säger vad de vill sälja sin el för samtidigt som elbolagen uppger vad de är beredda att betala för denna el.

Sedan beräknar Nord Pool vad priset skulle vara om det inte fanns några begränsningar på kraftnätet. Detta kallas för systempriset och beräknar genomsnittspriset för alla länder i Norden.

Därefter justeras priset utifrån begränsningarna i de områden dit det ska transporteras. Detta kallas för områdespris. Områdespriset kan därför variera, även om systempriset är satt. Det är denna justering som gör att elpriserna kan variera mellan södra och norra Sverige.

Slutligen säljs strömmen till konsumenterna till ett pris som fastställs av elbolaget som köpte strömmen från producenten.

Sammanfattning

Elpriset i Sverige bestäms på Nord Pool, ett samarbete mellan de nordeuropeiska länderna.

Vad just ditt elpris blir går att sammanfatta i tre punkter:

 • Utbud: Hur mycket el som produceras i de nordeuropeiska länderna vid försäljningstillfället.
 • Efterfrågan: Hur många som vill konsumera/köpa el vid försäljningstillfället.
 • Område: Området där elen ska konsumeras, (ex. södra, mellersta eller norra Sverige), spelar en stor roll då det krävs energi och således även pengar att transportera elen från det stället där den produceras till dit där den ska konsumeras. Det är av den anledningen som elpriset alltid är billigare i norra delen av Sverige, eftersom att den största delen av elen som vi förbrukar i Sverige produceras i de norra delarna av landet.