Vad påverkar elpriset?

När efterfrågan är som lägst och utbudet som störst, oftast under sommarhalvåret, är det störst chans att hitta ett billigt elavtal på både rörligt och fast elpris.

På denna sidan går vi igenom de olika faktorerna som påverkar elpriset.

När efterfrågan är som lägst och utbudet som störst, oftast under sommarhalvåret, är det störst chans att hitta ett billigt elavtal på både rörligt och fast elpris. På denna sidan går vi igenom de olika faktorerna som påverkar elpriset.
Fortum logotyp
5/5

Elpris

1.24 kr/kWh

Årsavgift

420 kr

Påslag

0.074 kr/kWh

Ingen årsavgift första året

Erbjuder ofta student- & seniorrabatter

273 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Skellefteå Kraft logotyp
4.5/5

Elpris

1.25 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.06 kr/kWh

100% förnybar el

Ingen årsavgift första nio månaderna

El till inköpspris i 9 månader

275 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Telge Energi Logotyp
4.3/5

Elpris

1.26 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.05 kr/kWh

Ingen årsavgift första året

Miljövänlig el

273 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi Logotyp
4.3/5

Elpris

Se aktuellt pris på hemsidan

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.01 kr/kWh

500 kr rabatt på elen under första året

Endast 1 öre/kWh i påslag

Bonustimmen ger dig en timmes gratis el per dag

282 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Kärnfull Energi logotyp
4/5

Elpris

1.35 kr/kWh

Årsavgift

468 kr

Påslag

0.07 kr/kWh

100% fossilfri el

El till inköpspris

283 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Greenely logotyp
3.3/5

Elpris

1.39 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

Inga påslag

All el från förnybara källor

Inga påslag

297 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Gävle Energi logotyp
2/5

Elpris

1.42 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

Se hemsida

318 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

  Vänligen notera:

 • Priserna som visas i prisjämförelsen är snittpriser på rörligt, löpande elavtal bland elbolag som erbjuder detta, annars presenteras spotpris.
 • Prisuppgifterna är hämtade från Energimarknadsinspektionen och berör elområde 3.
 • Elpriserna är enbart uppskattade priser som varierar beroende på var du bor i landet och när på dygnet du konsumerar din elektricitet, besök respektive elbolags webbplats för att få mer exakta prisuppgift.
 • Alla priser inkluderar moms.
Skellefteå Kraft logotyp
5/5

Elpris

1.09 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.06 kr/kWh

100% förnybar el

Ingen årsavgift första nio månaderna

El till inköpspris i 9 månader

395 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Fortum logotyp
4.5/5

Elpris

1.11 kr/kWh

Årsavgift

420 kr

Påslag

0.074 kr/kWh

Ingen årsavgift första året

Erbjuder ofta student- & seniorrabatter

395 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Telge Energi Logotyp
4.3/5

Elpris

1.15 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.05 kr/kWh

Ingen årsavgift första året

Miljövänlig el

399 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Kärnfull Energi logotyp
4.1/5

Elpris

1.22 kr/kWh

Årsavgift

468 kr

Påslag

0.07 kr/kWh

100% fossilfri el

El till inköpspris

409 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi Logotyp
4/5

Elpris

Se aktuellt pris på hemsidan

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.01 kr/kWh

500 kr rabatt på elen under första året

Endast 1 öre/kWh i påslag

Bonustimmen ger dig en timmes gratis el per dag

418 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Greenely logotyp
3.3/5

Elpris

1.32 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

Inga påslag

All el från förnybara källor

Inga påslag

422 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Gävle Energi logotyp
2/5

Elpris

1.36 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

Se hemsida

431 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

  Vänligen notera:

 • Priserna som visas i prisjämförelsen är snittpriser på rörligt, löpande elavtal bland elbolag som erbjuder detta, annars presenteras spotpris.
 • Prisexempel gäller radhus som ej är uppvärmda med el.
 • Prisuppgifterna är hämtade från Energimarknadsinspektionen och berör elområde 3.
 • Elpriserna är enbart uppskattade priser som varierar beroende på var du bor i landet och när på dygnet du konsumerar din elektricitet, besök respektive elbolags webbplats för att få mer exakta prisuppgift.
 • Alla priser inkluderar moms.
Fortum logotyp
4.3/5

Elpris

0.88 kr/kWh

Årsavgift

420 kr

Påslag

0.074 kr/kWh

Ingen årsavgift första året

Erbjuder ofta student- & seniorrabatter

1 589 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Skellefteå Kraft logotyp
4.5/5

Elpris

0.91 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.06 kr/kWh

100% förnybar el

Ingen årsavgift första nio månaderna

El till inköpspris i 9 månader

1 606 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Telge Energi Logotyp
4/5

Elpris

0.95 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.05 kr/kWh

Ingen årsavgift första året

Miljövänlig el

1 612 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Greenely logotyp
3.7/5

Elpris

1.01 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

Inga påslag

All el från förnybara källor

Inga påslag

1 708 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Göta Energi Logotyp
5/5

Elpris

Se aktuellt pris på hemsidan

Årsavgift

588 kr

Påslag

0.01 kr/kWh

500 kr rabatt på elen under första året

Endast 1 öre/kWh i påslag

Bonustimmen ger dig en timmes gratis el per dag

1 718 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Kärnfull Energi logotyp
3/5

Elpris

1.13 kr/kWh

Årsavgift

468 kr

Påslag

0.07 kr/kWh

100% fossilfri el

El till inköpspris

1 734 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Gävle Energi logotyp
2/5

Elpris

1.23 kr/kWh

Årsavgift

588 kr

Påslag

Se hemsida

1 755 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

  Vänligen notera:

 • Priserna som visas i prisjämförelsen är snittpriser på rörligt, löpande elavtal bland elbolag som erbjuder detta, annars presenteras spotpris.
 • Prisexempel gäller villa som ej är uppvärmda med el.
 • Prisuppgifterna är hämtade från Energimarknadsinspektionen och berör elområde 3.
 • Elpriserna är enbart uppskattade priser som varierar beroende på var du bor i landet och när på dygnet du konsumerar din elektricitet, besök respektive elbolags webbplats för att få mer exakta prisuppgift.
 • Alla priser inkluderar moms.

Detta påverkar priset på el

Vindkraftverk i kargt landskap

Väder och vind

Energiproduktion från förnybara energikällor påverkas av väder och vind. Eftersom vattenkraft står för ca. 40 procent av Sveriges elproduktion och vindkraft för ca. 12 procent betyder dessa element mycket för oss.

Om vi ​​till exempel har en torr och kall vinter måste vi ofta importera el från mer sydliga breddgrader, både under kalla månader och under hela våren. Detta beror på att vattenreservoarer har låga nivåer och konsumenterna behöver mer el för att värma sina hem. I andra perioder kan vi ha för mycket el samtidigt som de södra områdena måste importera el från oss eftersom det är varmt och torrt hos dem.

Priset på olja, gas och kol

Elproduktion på den nordiska marknaden består dessvärre inte enbart av förnybara energikällor. Det innebär att elpriserna i Sverige också påverkas av elproduktion som kommer från olja, gas och kol. Lönsamheten för denna typ av kraftproduktion påverkas av priset på de råvaror de använder, liksom den totala produktionen av dessa råvaror.

Priset på CO₂-kvoten

Eftersom kraftproduktionen på den nordiska elmarknaden också kommer från olja, gas och kol, som alla släpper ut koldioxid, påverkas elpriset även av priset på CO₂-kvoten. Priset bestäms genom EU:s marknad för kvothandel.

Konsumentvanor

Det är konsumenterna som skapar efterfrågan på el. Om det är varmt en sommar kan kunder använda mer el till luftkonditionering och fläktar för svalka. På samma sätt kommer en ovanligt kall vinter innebära att vi kommer behöva använda mer el till uppvärmning. Detta är kortsiktiga faktorer som påverkar efterfrågan och priset på el.

Men det är också så att konsumenternas vanor förändras under längre tid. På 50- och 60-talet duschade vi kanske inte lika ofta som i dag. Om alla människor i Sverige använder dubbelt så mycket varmvatten nu som tidigare, påverkar detta naturligtvis efterfrågan och då även elpriset.

Kapaciteten i strömkablarna mellan olika områden

Det är de internationella strömkablarna som transporterar el mellan områdena. Dessa strömkablar kan bara transportera en viss mängd ström hela tiden. Det innebär att det inte hjälper med en ökad kraftproduktion om inte kablarna också förbättras. Med andra ord är det alltså inte möjligt att transportera billig el från överskottsområden till underskottsområden om inte kablarna har kapacitet till att göra det.

Teknikutveckling inom elproduktion

Tekniken förbättras ständigt. Solpaneler har till exempel utvecklats mycket under de senaste åren, särskilt efter att kommersiella tillverkare började tävla om att göra de mest effektiva solpanelerna. Och ju mer effektivt vi kan utnyttja tekniken för elproduktion, desto billigare blir vår el.

Läs mer om solceller och solpaneler.

Sammanfattning

Den största faktorn som påverkar priset på el är hur mycket el som går att producera och hur lätt den är att producera under de olika årstiderna.

Vattenkraftverk och vindkraftverk står för mer än hälften av vår elproduktion i Sverige, om vädrets makter är med oss är det lättare att producera el och gör det då även enklare att erbjuda ett billigare elpris.